HELIUM - jak používat


Reklamní textil, reklamní trička, tílka, polokošile, košile, mikiny, fleece, svetry, Soft shell, reklamní mikiny, bundy, vesty, dětské oděvy, pracovní oděvy, spodní prádlo, kalhoty, kraťasy, čepice najdete na této adrese: http://textil.jirout.com


Obrazy do intrieru - tisk - výroba - www.obrazy.jirout.com

Luxusní dárky pro Vaše nejbližší a přátele najdete zde: www.darky.jirout.com


Kvalitní oblečení na golf můžete objednat zde: www.obleceninagolf.cz


Diáře a kalendáře na rok 2010 najdete zde: www.diar-kalendar.cz


REKLAMNÍ MLSÁNÍ   www.reklamnimlsani.cz

Na tomto webu najdete reklamní bonbóny, reklamní čokolády, lízátka, minisáčky s bonbóny, reklamní sušenky, Clic clac, Tic tac, sušenky ke kávě, čokoládové medaile, bonboniery, tvarovaná čokoláda, pralinky, belgická čokoláda, luxusní bonboniery, dózy s bonbóny, bonbóny, reklamní čokoládky, reklamní čokoládka, žvýkačky, reklamní žvýkačky, pastilky, reklamní pastilky, atd...


REKLAMNÍ AGENTURA JIROUT REKLAMY Pardubice spustila nový webu na doméně www.jirout.com. Tento web bude sloužit jako rozcestník pro několik hlavních oborů: grafické studio, velkoformátový tisk, bannery, auto reklama, polepy aut, reklamní textil, tiskárna, letáky, katalogy, webové stránky, výšivka.Čokoláda - vše co ještě nevíte o čokoládě - klikněte zde:www.cokolada.jirout.com


Reklamní agentura JIROUT - reklama  Pardubice

je fullservisová reklamní agentura. Naším cílem je poskytovat kvalitní služby na vysoké úrovni srovnatelné s velkými nadnárodními reklamními agenturami, avšak při zachování individuálního a lidského přístupu, cenové dostupnosti pro české firmy a stoprocentní míry spolehlivosti.

JIROUT REKLAMY - Pardubice - výrobce a distributor reklamního textilu, dárkové předměty, značky: US Basic, Daiber, Best in Town, SLAZENGER, PGA Tour, Cofee, B&C, Promodoro, Russell Collection, Jerzees, Hanes, James&Nicholson, Result, AMJ ....  Na veškeré zboží aplikujeme loga technologiemi výšivka, sítotisk, tampon, laser

Velkoformátový tisk - exterier/innterier, tisk na samolepicí folie, bannery, papír, síťovinu, plátno

Polepy aut, reklama na auta, celopolepy osobních aut, dodávek a autobusů

Ofsetová tiskárna - výroba vizitek, letáků, prospektů, katalogů vč. vazby

Rotační tisk - produkce reklamních materiálů, novin, katalogů, celorepublikový roznos do schránek, adresný roznos

Webové studio - grafika a programování webových stránek, informační systémy

Grafické studio - návrhy reklamních materiálů, firemních logotypů, corporate identity, fotografické práce

Produkční a reklamní agentura - full servis v oblasti promotion, realizace firemních prezentačních akcí, večírků, koncertů. Ozvučení podium, zastřešení, rezervace kapel a moderátorůVytvořili jsme produktovou mikrostránku s novinkami v oboru Zastřešení bazénů na www.alukov-novinky.cz
Navštivte zajímavý web o zastřešení bazénů, na kterém můžete soutěžit: www.alukov-relax.cz
Od Března 2009 spouštíme specializovaný web www.reklamnimlsani.cz - tento web vznikl jako reakce

na četné požadavky našich klientů po reklamních dárcích, které nejen potěší ale i chutnajíZde na této adrese najdete zkušební vývojovou verzi nového webu kompletních

reklamních služeb:www.jirout.com

Čokoláda - vše co chcete vědět o čokoládě - www.cokolada.jirout.com

Již končící web na kterém lze objednat vizitky nebo shlédnout realizace celopolepů

v množství cca 50 aut: www.mmshop.jirout.com

Reklamní textil, reklamní trička, tílka, polokošile, košile, mikiny, fleece, svetry, Soft shell, reklamní mikiny, bundy, vesty, dětské oděvy, pracovní oděvy, spodní prádlo, kalhoty, kraťasy, čepice najdete na této adrese: http://textil.jirout.com
Bezpečná manipulace a použití HELIA
1) IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace
Látka ani přípravek nejsou nebezpečné ve smyslu s měrnic ES 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.
Č. EC požadované označení.
Nouzové instrukce
Vysoce stlačený plyn.
Může způsobit rychlé udušení.
Může být požadován nezávislý dýchací přístroj.

Potenciální dopady na zdraví
Vdechnutí
Ve vysokých koncentracích může způsobit dušení. Dušení může bez varování způsobit bezvědomí, a to rychle, že postižený může být neschopný se ochránit.
Zasažení očí
Žádný nepříznivý dopad.
Styk s kůží
Žádný nepříznivý dopad.
Požití
Polknutí není považováno za možnou cestu expozice.
Riziko chronického ohrožení zdraví
Nepoužitelné.
Zhoršené zdravotní podmínky
Žádné (ý).
Symptomy
Vystavení se nedostatku kyslíku v atmosféře může způsobit následující příznaky. Závrať, slinění, nevolnost, zvracení, ztráta pohyblivosti/vědomí.

2) POKYNY PRO PRVNÍ POMOC - všeobecné pokyny


Odneste postiženého ze zamořené oblasti, sami se chraňte nezávislým dýchacím přístrojem. Udržujte postiženého v klidu a v teple. Při zástavě dýchání aplikujte umělé dýchání.
Zasažení očí
Nepoužitelné.
Styk s kůží
Nepoužitelné.
Požití
Polknutí není považováno za možnou cestu expozice.
Vdechnutí
Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud došlo k zástavě dýchání nebo je dýchání obtížné, provádějte asistovanou respiraci. Může být indikováno podávání dodatečného kyslíku. Pokud došlo k zástavě srdce musí být provedena resuscitace školeným pracovníkem. Při dýchacích potížích dejte vdechovat kyslík.3) OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU - vhodná hasiva

Mohou být použity všechny známé hasicí přístroje.
Zvláštní nebezpečí
Při vystavení intenzivnímu teplu nebo ohni lze láhev rychle vypustit anebo násilně prorazit. Výrobek je nehořlavý a nepodporuje hoření. Vzdalte se od nádrže a chlaďte ji vodou z bezpečného místa. Ochlazujte obaly a okolí proudem vody.
Speciální ochranné vybavení pro hasiče
Při požáru použijte v případě nutnosti izolační dýchací přístroj.


4) OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU


Opatření na ochranu osob
Personál odvelte do bezpečí. Noste dýchací přístroj, když vstupujete do oblasti, pokud nebyla atmosféra vyzkoušena, zda je bezpečná. Sledování hladiny kyslíku. Větrejte prostory.
Opatření na ochranu životního prostředí
Nevyprazdňujte na místo, kde by akumulace této látky mohla být nebezpečná. Zabraňte dalšímu unikání nebo, rozlití, není-li to spojeno s rizikem.5) ZACHÁZENÍ


Chraňte láhve před fyzickým poškozením, netahejte je, nekutálejte, neklouzejte s nimi a neupouštějte je. Nepřipusťte, aby teplota přesáhla 50 stupňů (122°F). Jen zkušené a řádné poučené osoby by měly zacházet se stlačeným plynem. Před použitím produktu určete jeho totožnost tím, že si přečtěte nálepku. Před začátkem práce se seznamte a pochopte pokyny a nebezpečí produktu. V případě pochybností o správném postupu manipulace u některého plynu kontaktujte dodavatele. Neodstraňujte nebo neničte etikety dodané dodavatelem pro identifikaci obsahu láhve. Když přemisťujete láhve, dokonce i na krátkou vzdálenost, použijte vozík (káru, ruční vozík, apod.) zkonstruovaný pro přepravu lahví. Ponechte ochranné kryty ventilu na místě dokud nebude obal zajištěný proti pádu přichycením ke zdi, konstrukci nebo umístěním do stojanu pro lahve a nebude připraven k použití. Pro odstranění přetažených nebo zarezlých uzávěrů použijte nastavitelný páskový klíč. Před připojením obalu zkontrolujte celý systém z hlediska vhodnosti, a to především z hlediska dimenzovanosti tlaku a materiálů. Před připojením nádrže k použití se ujistěte, že je zabráněno zpětnému toku ze systému do nádrže. Ověřte, že je celý plynový systém vhodný pro úroveň tlaku a konstrukční materiály. Před použitím ověřte, že celý plynový systém byl prověřen proti únikům. Používejte vhodná regulační zařízení tlaku u všech nádob, když je plyn vypouštěn do systémů s nižším jmenovitým tlakem než v nádobě. Do otvorů pro uzávěr ventilu nikdy nevkládejte předměty (např. klíč, šroubovák, páčidlo). Tento postup by mohl poškodit ventil a způsobit netěsnost. Otevírejte ventil pomalu. Pokud se uživatel setká s potížemi při provozu ventilu válce, je třeba použití přerušit a kontaktovat dodavatele. Zavřete ventil nádoby po každém použití a když je nádoba prázdná, i když je stále připojena k zařízení. Nikdy nezkoušejte opravovat či měnit ventily obalu nebo bezpečnostní pojistné přístroje. Poškozením ventilů by mělo být okamžitě oznámeno dodavateli. Po každém použití a je-li obal prázdný, uzavřete ventil. Ihned po odpojení obalu od zařízení vložte na příslušná místa výpustní uzávěry či ucpávky. Nevystavujte nádoby abnormálním mechanickým nárazům, které by mohly poškodit jejich ventily nebo bezpečnostní zařízení. Nikdy se nesnažte zvedat láhve za ochranný kryt ventilu nebo ochranný límec. Nepoužívejte nádoby jako válce nebo podpěry nebo na jiné účely než k zadržení dodávaného plynu. Nikdy nedělejte elektrický oblouk na bombu se stlačeným plynem nebo nedělejte bombu částí elektrického obvodu. Nekuřte, když manipulujete s produktem nebo s bombou. Nikdy znovu plyn nestlačujte nebo ho nemíchejte dříve než se poradíte s dodavatelem. Nikdy se nesnažte přepouštět plyn z jedné láhve do jiné. V potrubí vždy používejte zpětné ochranné zařízení. Při vracení válce nainstalujte kryt výpusti ventilu nebo pevně ucpěte netěsnost. Nikdy nepoužívejte přímý oheň nebo elektrická ohřívací zařízení pro zvýšení tlaku v nádobě. Nádoby by neměly být vystaveny teplotám nad 50°C (122°F). Dlouhé vystavení teplotám pod - 30°C (-20°F) není vhodné.6) OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY


Technická opatření ke snížení expozice
Umožněte přirozené nebo mechanické větrání, které zajistí, že nevznikne atmosféra s nedostatkem kyslíku pod 19,5%.
Osobní ochranné prostředky
Ochrana dýchacích orgánů
V prostřední s nedostatkem kyslíku použijte samoobslužný dýchací přístroj (SCBA) nebo přívod stlačeného vzduchu s maskou. Respirátory čistící vzduch neposkytnou ochranu. Uživatel dýchacího přístroje musí být vyškolen.
Ochrana rukou
Pro práci s tlakovými lahvemi jsou doporučeny masivní pracovní rukavice. Čas do protržení první rukavice (rukavic) musí být delší než předpokládaná doba jejího (jejich) používání.
Ochrana očí
Při manipulaci s lahví je doporučeno používat bezpečnostní brýle.
Ochrana kůže a těla
Při manipulaci s válci je doporučena bezpečnostní obuv.
Zvláštní pokyny pro ochranu a hygienu
Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.
Poznámky
Přirozený dusivý

Aktuality

Potřebujete poradit? Hana Moučková, 775 30 50 56 JIROUT - REKLAMY